Psihološka pomoć i podrška

Kao master psiholog i psihoterapeut u edukaciji, posvećena sam razumevanju uzroka i posledica raznih psihičkih poteškoća sa kojima se ljudi suočavaju.

Moj pristup odlikuje saradnički odnos između mene i klijenta, disciplinovanost, organizovanost ali i fleksibilnost. Svaka osoba je drugačija, te je potrebno prilagoditi pristup svakom klijentu kako bismo mu na najbolji mogući način pomogli da reši problem zbog kojeg nam se obratio. Tu smo da radimo zajedno u sadašnjosti, "sada i ovde", kako bi klijenti stekli neophodne veštine i otvorili vrata lepšoj i ispunjenijoj budućnosti.

Read more

Testimonials

Često postavljana pitanja

Kada je pravo vreme da potražim psihološku pomoć?

Odluka o traženju psihološke pomoći je vrlo individualna i zavisi od više faktora. Među najvažnijim bih izdvojila nivo patnje ili uznemirenosti koju klijent doživljava i stepen u kome problem remeti kvalitet njegovog života. Ovo se odražava na brojne segmente klijentovog života, pa nije retko da dođe i do poteškoća na poslu, partnerskom odnosu, porodici i društvenim interakcijama. Problem postaje centralna tema u životu osobe i "boji" sve njene doživljaje stvarnosti i iskustva.
Kada prepoznate kod sebe znakove nastupajuće krize i kada procenite da vaši trenutni resursi nisu dovoljni, možda je mudro potražiti stručnu pomoć i podršku. Odluka da pomognete sebi zahteva hrabrost i odlučnost jer birate svoju mentalnu dobrobit i ispunjenje dugoročnih ciljeva. Znanja i veštine koje steknemo u radu sa stručnjakom su univerzalna, dugotrajna i njihova upotreba povećava šansu da promenimo perspektivu i poboljšamo kvalitet naših života.

Da li je sve u redu sa mnom ako idem kod psihologa?

Ovo pitanje je usko vezano za pojam stigme kada se radi o mentalnom zdravlju. Srećom, poslednjih godina polako raste svest o tome da je briga o svom mentalnom zdravlju podjednako važna kao i briga o fizičkom. Odgovor na pitanje ukratko glasi - potpuno je normalno, čak i poželjno, povremeno odlaziti kod psihologa. Ovo je jedan vid preventive i prilika da rešite manje psihičke poteškoće na vreme, prepoznate stres i naučite da upravljate njime, steknete korisne veštine rešavanja problema, razvijete asertivnost i još mnogo drugih korisnih psiholoških alata. Sve ovo vam može pomoći da prevenirate pojavu i razvoj ozbiljnijih psihičkih problema. Čak i ako se oni jave, vi ćete u svom repertoaru imati korisne veštine koje će vam pomoći da se lakše nosite sa potencijalnim problemima.

Šta mogu da očekujem na prvom susretu sa psihologom?
Prvi susret psihologa i klijenta je veoma važan jer je to prvi "most" koji ih povezuje u zajedničkom radu na prevazilaženju klijentovog problema zbog kojeg je i odlučio da se obrati za pomoć.
Na prvom susretu se psiholog i klijent upoznaju, i jedan od najvažnijih zadataka je izgradnja terapijskog odnosa, kojeg odlikuje empatija, poverenje, autentičnost, toplina i iskrena zainteresovanost za klijenta i njegov problem. Terapijski odnos je preduslov za sve kasnije tehnike i intervencije, i od njegovog kvaliteta zavisi sam ishod terapije i savetovanja.
Osim izgradnje terapijskog odnosa, na prvom susretu se razgovara o trenutnom problemu klijenta zbog kojeg on dolazi, i problem se zajedno definiše. Važno je psiholog i klijent dele isto viđenje problema, odnosno da postoji saglasnost, što se odražava i na postavljanje ciljeva koje klijent želi da postigne.