Lečenje anksioznosti

Bilo da se radi o socijalnoj fobiji, specifičnoj fobiji, post-traumatskom stresnom poremećaju, generalizovanom  anksioznom poremećaju, opsesivno kompulzivnom poremećaju ili sličnom, sva ova stanja spadaju u spektar anksioznih poremećaja i zahtevaju kliničko i terapijsko lečenje. Koristim sistematski pristup rešavanju problema svojih klijenata i pomažem im putem psihološkog savetovanja kako bih ih prvo upoznala sa njihovim problemima, a zatim im pokazala način da se suoče sa tim konfliktnim pitanjima, bez straha ili fobija.

Naučno je dokazano da kada bi ljudi stalno suočavali sa onim čega se plaše, a da ne dobiju negativan ishod kojih su se zapravo plašili, osećaj fobije bi postepeno nestajao. Ovo ne samo da pomaže da promenimo mentalni stav i perspektivu na spontan način, već takođe pomaže da povratimo izgubljeno samopouzdanje i veru u sebe.

MentalPress

MentalPress