Rešavanje problema u partnerskim odnosima

Nezadovoljstvo u partnerskim odnosima često zahteva stručnu pomoć. Fokus je na poboljšanju komunikacije između partnera i uspostavljanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Tu sam da vam pomognem da lakše izrazite očekivanja u partnerskom odnosu, asertivno se zauzmete za sebe i efikasno radite na poboljšanju odnosa. Uz pomoć stručne perspektive, pomažem klijentima da bolje razumeju partnerski odnos i jasno definišu greške koje su napravljene i gde je preterana reakcija izazvala emocionalni izliv, što je zauzvrat produbilo problem u vezi.

Nakon strpljivog slušanja i pažljivog razumevanja problema zbog kojeg klijent dolazi, pristupa se analizi koja vodi boljem razumevanju i rešenju problema. Praktičan i naučni pristup omogućava klijentu da balansira i odmerava emocije, unese potrebnu transparentnost u vezu koja otvara vrata boljoj komunikaciji i jača privrženost među partnerima. Sve ovo pomaže klijentu da donese ispravnu odluku, ne samo za vezu, već i na ličnom planu.

MentalPress

MentalPress